Informatie voor werkgevers

Nederland telt steeds meer elektrische rijders; zowel privé als zakelijk. Inmiddels staat de teller op 146.000 (zie bron feb 2019) en de verwachting is dat het aantal elektrische auto’s en laadpalen de komende jaren flink toeneemt. Voor bedrijven is de vraag: wanneer is het interessant om eigen laadpalen te faciliteren? Wat levert het op? En hoe verdient u de investering terug?

Steeds meer werkgevers plaatsen laadpalen voor elektrische auto’s. Dit is al heel gebruikelijk voor bezoekers. In de afgelopen jaren werden steeds meer laadpalen geplaatst voor de elektrische leaseauto’s van directie en accountmanagers. Steeds vaker wordt de laadinfrastructuur geschikt gemaakt voor elektrische auto’s van eigen medewerkers.

Het Ontwerp Klimaatakkoord zegt er dit over: ‘Aangezien meer dan de helft van de wegkilometers in het personenvervoer werkgerelateerd is, hebben werkgevers een grote rol in het verduurzamen van de mobiliteit ... De afspraken met werkgevers zijn zowel gericht op het vergroten van het aantal werkgevers dat zich inspant voor minder uitstoot van het werkgerelateerde verkeer, als op opschaling en uitrol van best practices.’

Verdienmodel laadinfra

Laadpalen verdienen zichzelf snel terug, vaak al binnen vijf jaar, door het verschil in het grootzakelijk tarief dat je als werkgever voor je elektriciteit betaalt (vaak ca. € 0,06/kWh) en het tarief dat je de gebruiker kunt doorbelasten (bv. € 0,24).

Als de investering meer dan € 2.500,- bedraagt, is er een subsidie mogelijk in de vorm van de Milieu Investerings Aftrek (MIA). Dit kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag en komt bovenop je gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Wel moet die investering meer dan € 2.500,- bedragen.

Van lease naar e-lease?

Nieuw

Wil je elektrische auto's gaan leasen, maar lopen de huidige leasecontracten nog een tijdje door? Maastricht Bereikbaar helpt je met de overstap naar e-lease.