Verkeerssituatie A2 Maastricht

Met de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel zijn de dagelijkse routes bij Maastricht anders. Als u de borden naar uw bestemming volgt, komt u vanzelf op de juiste rijbaan terecht. Let goed op de borden en zet uw navigatie uit.

Vroegtijdig splitsen van verkeer

Doorgaand verkeer richting Eindhoven of Luik (A2) en lokaal/regionaal verkeer (N2), splitst al vroegtijdig van elkaar. Dat gebeurt op de volgende plekken:

 • Komende vanuit Eindhoven of Heerlen/Aachen: vlak vóór knooppunt Kruisdonk
 • Komende vanuit Luik: bij aansluiting 55 A2 (Randwyck)

a2_anwb_borden_facebook_richting_zuiden.jpg a2_anwb_borden_facebook_richting_noorden.jpg

Richting zuiden                                                             Richting noorden

Nieuwe benamingen op de borden

Op de verkeersborden staan ook nieuwe benamingen. Zorg dat u weet waar ze voor staan:

 • Maastricht Centrum-Noord: naar het stadscentrum via de Noorderbrug (noordkant van de stad)
 • Maastricht Centrum-Zuid: naar het stadscentrum en Avenue Céramique/Limburglaan via de John F. Kennedybrug (zuidkant van de stad)
 • Maastricht Noord: voor bedrijventerrein Beatrixhaven en de noordkant van de stad (afrit 52 A2 en de Nieuwe Limmelderweg zijn sinds de zomer 2014 in gebruik door verkeer)
 • Maastricht Zuid: voor azM/MUMC+, MECC en de zuidkant van de stad

vlekkenkaart_maastricht.jpg

Bekijk het kaartje met de gebieden

Nieuwe rijroutes voor lokaal verkeer vanaf 9 april 2017

Als alles volgens planning verloopt, is de tunnel op 9 april 2017 volledig in gebruik. Het lokale verkeer dat nu nog via tijdelijke, bovengrondse routes rijdt, verdwijnt dan definitief ondergronds: 

 • Verkeer vanuit Eindhoven/Heerlen richting Maastricht-Centrum Zuid en Cadier en Keer rijdt door de N2-tunnelbuis en neemt aan het eind van de tunnel afrit 54.
 • Ook verkeer vanaf Noorderbrug/Viaductweg en Terblijterweg richting zuiden rijdt door de N2-tunnelbuis. Wilt u naar Maastricht-Centrum Zuid of Cadier en Keer? Dan voegt u aan het eind van de tunnel rechts uit naar afrit 54. U komt dan uit op de John F. Kennedysingel. Wilt u naar Maastricht-Zuid of Luik? Dan blijft u de A2 volgen.
 • Verkeer vanaf de John F. Kennedysingel richting noorden rijdt via de nieuwe oprit naar de N2-tunnelbuis. Voor Maastricht-Centrum Noord of Berg en Terblijt voegt u aan het eind van de tunnel rechts uit naar afrit 53. Voor Eindhoven of Heerlen blijft u de A2 volgen.
 • De oprit vanaf de John F. Kennedysingel naar de A2 richting Luik is naar verwachting vanaf 9 april weer open voor verkeer. Afrit 54 voor verkeer vanuit Luik naar Maastricht-Centrum Zuid en Cadier en Keer (John F. Kennedysingel) blijft langer dicht: tot 25 april 6.00 uur. 

Opgelet: definitieve afsluiting tijdelijke N2

Naar verwachting rijdt vanaf 9 april alle verkeer door de tunnel. De tijdelijke autoweg (N2) tussen Geusselt en Europaplein gaat dan definitief dicht voor verkeer van noord naar zuid en andersom. Dat is nodig voor de aanleg van de Groene Loper. Oost-west verkeer en omgekeerd blijft mogelijk.

rijroutes 9 april europaplein rijroutes 9 april geusselt nieuw

Rijroutes Europaplein                                                          Rijroutes Geusselt

Wees alert, kies tijdig de juiste richting

 • Let goed op de borden, en rijd niet op de automatische piloot
 • Negeer afgeplakte richtingen op de borden
 • Zet uw navigatiesysteem uit
 • Let ook extra op het (onverwachte) rijgedrag van anderen

Toch verkeerd gereden?

Geen nood. Tijdelijke omleidingsroutes leiden u weer naar uw bestemming. Ga niet zelf zoeken, maar volg de borden langs de weg. Breng uzelf en andere weggebruikers daarnaast niet in gevaar. Ga niet op het laatste moment wisselen van rijbaan en over het verdrijvingsvlak rijden. Dat is gevaarlijk en onverstandig.

Meer informatie

Op www.a2maastricht.nl/rijroutes vindt u meer informatie over de nieuwe rijroutes. Rijkswaterstaat is de beheerder van de tunnel. Op de website van A2 Maastricht leest u waar u terecht kunt met vragen.

Opgelet: tot in de zomer 2017 gaat het werk voor de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht door. Via onze nieuwsbrief informeren we u over de bereikbaarheid. 

Opgelet!

De datum 9 april 2017 kan wijzigen als gevolg van het weer en de voortgang van het werk.

Kijkt en rijdt u mee?

Naar verwachting rijdt vanaf 9 april alle verkeer door de tunnel. Wat zijn de belangrijkste rijroutes en op welke borden moet u letten?

Altijd actuele reisinformatie

Bekijk onze slimme kaart voor de drukte op de weg, wegwerkzaamheden en parkeerinformatie.