Nieuwe verkeerssituatie A2 Maastricht

Met de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel zijn de dagelijkse routes bij Maastricht anders. In alle situaties geldt: let goed op de borden en zet uw navigatie uit. Naar verwachting is midden 2017 het totale verkeerssysteem gereed.

Vroegtijdig splitsen van verkeer

Doorgaand verkeer richting Eindhoven of Luik (A2) en lokaal/regionaal verkeer (N2), wordt al vroegtijdig van elkaar gescheiden via nieuwe bewegwijzering. Vanuit Eindhoven of Heerlen/Aken is dit vlak vóór knooppunt Kruisdonk en vanuit Luik ter hoogte van aansluiting 55 op de A2 (Randwyck). Bekijk de factsheet met keuzelocatiesLet goed op de borden langs en boven de weg. Als u de borden naar uw bestemming volgt, wordt u vanzelf naar de juiste rijbaan geleid.

a2_anwb_borden_facebook_richting_zuiden.jpg a2_anwb_borden_facebook_richting_noorden.jpg

Richting Zuiden                                                             Richting Noorden

Volg de borden naar uw bestemming

Alle rijrichtingen staan op de borden. Bijvoorbeeld Luik, Eindhoven, Heerlen, Aken, Maastricht Berg en Terblijt, Hasselt en Cadier en Keer. Maar u ziet ook nieuwe benamingen:

  • Maastricht-Centrum Noord: naar het stadscentrum via de Noorderbrug (noordkant van de stad)
  • Maastricht-Centrum Zuid: naar het stadscentrum en Avenue Céramique/Limburglaan via de John F. Kennedybrug (zuidkant van de stad)
  • Maastricht-Noord: voor bedrijventerrein Beatrixhaven en de noordkant van de stad (afrit 52 is al sinds zomer 2014 in gebruik door verkeer, verkeer rijdt vervolgens via de Nieuwe Limmelderweg)
  • Maastricht-Zuid: voor azM/MUMC+, MECC en de zuidkant van de stad

Opgelet: komt u vanuit Eindhoven of Heerlen en wilt u naar het stadscentrum? Volg dan eerst ‘Maastricht’ (N2) en kies daarna tussen (Maastricht) Centrum-Noord of (Maastricht) Centrum-Zuid.

Tijdelijk lokale routes vanaf 16 december 2016

Sommige lokale verkeersstromen blijven voorlopig bovengronds - via de tijdelijke N2 of een omleidingsroute - rijden, omdat nog niet alle lokale aansluitingen op de tunnel klaar zijn. Sommige richtingen op de nieuwe, blauwe bewegwijzering blijven dus ook afgeplakt.

  • Verkeer vanuit Eindhoven richting Cadier en Keer en Maastricht Centrum-Zuid (John F. Kennedybrug) en verkeer vanaf de Terblijterweg en Viaductweg richting zuiden rijdt als vanouds over de tijdelijke N2 en maakt nog géén gebruik van de tunnel.
  • Aan de zuidkant is er voor verkeer vanaf de John F. Kennedysingel en Akersteenweg richting Maastricht-Centrum Noord (Noorderbrug) en Berg Terblijt een omleiding via de Vijverdalseweg en Terblijterweg. Dat is nodig, omdat dit verkeer vanaf de tijdelijke N2 niet meer kan afslaan bij kruispunt Geusselt. Bekijk het kaartje met de omleidingsroute.

De omleidingen zijn aangegeven met tijdelijke (gele) borden. Let goed op deze borden.

Wees alert, kies tijdig de juiste richting

  • Let goed op de borden, en rijd niet op de automatische piloot
  • Negeer afgeplakte richtingen op de borden
  • Zet uw navigatiesysteem uit
  • Let ook extra op het (onverwachte) rijgedrag van anderen

Toch verkeerd gereden?

Geen nood. Tijdelijke omleidingsroutes leiden u weer naar uw bestemming. Ga niet zelf zoeken, maar volg de borden langs de weg. Breng uzelf en andere weggebruikers daarnaast niet in gevaar. Ga niet op het laatste moment wisselen van rijbaan en over het verdrijvingsvlak rijden. Dat is gevaarlijk en onverstandig.

Meer informatie

Op www.a2maastricht.nl/rijroutes vindt u meer informatie over de nieuwe rijroutes voor doorgaand én lokaal verkeer. Rijkswaterstaat is de beheerder van de tunnel. Op de website van A2 Maastricht leest u waar u terecht kunt met vragen.

Opgelet!

Vanuit het noorden naar Maastricht Centrum-Zuid via John F. Kennedysingel? Houd bij knooppunt Kruisdonk rechts aan naar de N2 en ga bovengronds verder.

Altijd actuele reisinformatie

Bekijk onze slimme kaart voor de drukte op de weg, wegwerkzaamheden en parkeerinformatie.