Meer comfort
afslijpen van de stenen op de Boschstraat