Not all web pages are available in English. Sitemap

Wisseling van de wacht bij Maastricht Bereikbaar

Met ingang van 1 oktober zal Katya Ivanova haar werkzaamheden als programmamanager bij Maastricht Bereikbaar beëindigen. Zij zal haar inzet voor duurzame mobiliteit voortzetten bij de nieuwe programmadirectie Mobiliteit en Gebieden van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Louis Prompers zal vanaf die datum de functie van programmamanager Maastricht Bereikbaar gaan vervullen.

Onder de vlag Maastricht Bereikbaar werken overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen aan blijvende bereikbaarheid en aan minder auto’s voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Het programmabureau is in 2010 opgericht met het oog op grote infrastructurele werken zoals A2 Maastricht en het nieuwe Noorderbrugtracé en stimuleert met name het gebruik van de fiets, e-bike, het openbaar vervoer en het gebruik van P+R-locaties.  

Van bereikbaarheid naar duurzame mobiliteit

Via Maastricht Bereikbaar kunnen grote werkgevers die zijn aangesloten bij Maastricht Bereikbaar hun medewerkers kennis laten maken met een andere manier om naar het werk te reizen. Slim reizen via OV, P+R-locaties en fiets werd op de kaart gezet. De ambitie verschoof van bereikbaarheid naar duurzame mobiliteit, van ‘we moeten iets, anders staat strakshet snelverkeer letterlijk stil’, naar ‘we willen toekomstbestendige oplossingen ten gunstevan een gezonde leefomgeving’. Ook provinciaal kwam er meer aandacht doordat Zuid-Limburgse bedrijven die zich aansloten en dit jaar met de start van Roermond Bereikbaar.

Werken aan een vernieuwd programma

Het programma van Maastricht Bereikbaar kent een driejaarlijkse cyclus. Het huidige programma loopt formeel af op 31 december 2018. Momenteel zijn alle betrokken partijen in overleg hoe vanaf 1 januari 2019 het succesvolle en opgebouwde commitment tussen alle betrokkenen en belanghebbenden kan worden gecontinueerd. 

Ad-interim programmamanager

Het dagelijks bestuur van Maastricht Bereikbaar heeft Louis Prompers bereid gevonden als ad-interim programmamanager voor Maastricht Bereikbaar beschikbaar te zijn. Prompers is sinds 2006 vooral bekend van de succesvolle voorbereiding en realisatie van A2 Maastricht; een project waarbij maximale synergie wordt bereikt tussen mobiliteit en leefbaarheid.