Not all web pages are available in English. Sitemap

Werkzaamheden Terblijterweg: juli-oktober 2014

In opdracht van de gemeente Maastricht wordt dit najaar de Terblijterweg aangepast. De rotonde zal worden vervangen door verkeerslichten en de weg wordt verbreed. Volgens huidige planning duren de werkzaamheden tot eind oktober.

Eind juli zijn voorbereidende werkzaamheden gestart. De bushaltes aan de Olympiaweg zijn verplaatst en er worden grondwerkzaamheden uitgevoerd in de berm.

Plaatsen verkeerslichten

Na de voorbereidende werkzaamheden kan de rotonde worden verwijderd en worden er verkeerslichten geplaatst. Omdat de Terblijterweg een belangrijke oost-west verbinding is voor Maastricht wordt er goed afgestemd met andere werkzaamheden in de omgeving. Zo wordt met het verwijderen van de rotonde gestart als de Scharnerwegbrug - ook een belangrijke oost-west verbinding – weer open is.

Het verkeer dient vanaf eind september rekening te houden met vertraging als de rotonde wordt verwijderd en de verkeerslichten worden geplaatst.

Afstemming A2 tunnel

Er wordt in de omgeving van de Terblijterweg hard gewerkt aan de A2 tunnel. De gemeente en Avenue2 stemmen de werkzaamheden af om te zorgen voor een zo goed mogelijke doorstroming van verkeer en bereikbaarheid van bedrijven en woningen.