Not all web pages are available in English. Sitemap

Vooruitblik wegwerkzaamheden 2017

2017 wordt een druk jaar met veel werkzaamheden die opnieuw hinder voor verkeer veroorzaken. Er staat veel te gebeuren voor de uitvoering van het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd lopen de werkzaamheden voor A2 Maastricht en de bouw van de ondergrondse fietsenstalling bij het station door. De gemeente Maastricht heeft daarnaast nog wegenwerk te verzetten.

In 2016 is hard gewerkt aan verdere verbeteringen van de infrastructuur. Het is gelukt om op 16 december de Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik te nemen. Een belangrijke mijlpaal voor de bereikbaarheid, maar we zijn er nog niet. 

Afbouw totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht

Nog niet al het verkeer maakt gebruik van de tunnel, omdat nog niet alle aansluitingen klaar zijn. In de 1e helft van 2017 gaan de werkzaamheden voor de ontbrekende aansluitingen door. Dit zorgt opnieuw voor hinder en wijzigingen van rijroutes. Naar verwachting is halverwege 2017 het totale verkeerssysteem klaar en zijn de ontbrekende wegen en viaducten in gebruik. Maar let op: de activiteiten voor de bovengrondse herinrichting van de Groene Loper gaan door. Via www.a2maastricht.nl en www.mijngroeneloper.nl blijft u op de hoogte.

Uitvoering Noorderbrugtracé: zwaartepunt in 2017

De tunnel verbetert de verkeersdoorstroming van noord naar zuid en andersom. Het project Noorderbrugtracé sluit hierop aan en zorgt voor een goede doorstroming van het oost-westverkeer (over de Maas) aan de noordkant van de stad. Het duurt nog een poos voordat het zover is. De werkzaamheden voor dit project lopen door tot en met eind 2018, maar het zwaartepunt ligt in 2017. Auto’s, (brom)fietsers en voetgangers krijgen te maken met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Op de website van project Noorderbrugtracé leest u meer over de grootste klussen in 2017.

Kleinere wegwerkzaamheden

Naast de grote projecten timmert de gemeente Maastricht ook op kleinere schaal aan de weg. Zo gaat de spoorwegovergang Limmelderweg(Beatrixhaven) tussen Mariënwaard en Hoekerweg vanaf begin maart 2017 definitief dicht voor wegverkeer, om de verkeersveiligheid te vergroten. En krijgt een deel van Ambyerstraat-Noord (Amby) een nieuwe inrichting, naar verwachting in de loop van 2017. De uitvoering daarvan gebeurt in fasen.

Slim(mer) op weg

Gaat u de weg op? Door vóór vertrek op de Slimme Kaart te kijken, krijgt u inzicht in de drukte op de wegen in en rond Maastricht. Maar ook wáár aan de weg wordt gewerkt en de omleidingsroutes. U kunt zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven. En via de actie Kom in Beweging kunt u voor cash of cadeaus sparen als u de Noorderbrug en John F. Kennedybrug vermijdt tijdens de spits.