Not all web pages are available in English. Sitemap

Vierde effectmeting: structurele overstappers van auto naar alternatief verdubbeld

Werknemers van convenantpartners van Maastricht Bereikbaar kiezen vaker voor ov, fiets of thuiswerken. In een half jaar tijd is het aantal automobilisten dat structureel de spits mijdt, verdubbeld: van 503 in maart 2014 naar 1039 in september 2014. Dit blijkt uit de in september gehouden effectmeting onder de werknemers van 25 convenantpartners van Maastricht Bereikbaar.

De 1.039 dagelijkse spitsmijdingen worden gemaakt door in totaal 2.000 medewerkers die minder autoritten maken. Dat betekent dat deze personen gemiddeld 2,5 dag per week hun auto laten staan. De medewerkers hebben dit resultaat bereikt door over te stappen op de fiets (45%), het openbaar vervoer (20%) of door vaker thuis te werken of buiten de spits met de auto te reizen (35%).

In het programma Beter Benutten 2012-2014 heeft Maastricht Bereikbaar als doelstelling om 10% autonome groei van het autoverkeer op de belangrijkste routes op te vangen. Hoewel het eindresultaat pas in 2015 bekend is, laat de vierde effectmeting zien dat MB de groei van autoverkeer onder de doelgroep forenzen nagenoeg kan opvangen. Slechts in de wintermaanden is er sprake van een klein seizoenseffect: dan kiezen iets meer (1%) forenzen voor de auto dan dat medewerkers overstappen op een alternatief vervoermiddel.

Lees het persbericht over de vierde effectmeting onder convenantpartners.