Not all web pages are available in English. Sitemap

Verfijning bewegwijzering A2 Maastricht

Sinds eind 2016 is de Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik. Tunnel- en wegbeheerder Rijkswaterstaat heeft samen met partners in de gaten gehouden hoe automobilisten de nieuwe bewegwijzeringsborden wel en soms ook niet begrijpen. Daaruit volgen enkele aanpassingen, die naar verwachting begin 2018 worden doorgevoerd.

In het afgelopen jaar is het gedrag van de weggebruikers geanalyseerd. Dit gebeurde met behulp van de constateringen van de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht, de publieksmeldingen bij Rijkswaterstaat, Maastricht Bereikbaar en projectbureau A2 Maastricht. Daarnaast is overlegd met het Steunpunt Gedrag van Rijkswaterstaat. Op basis daarvan is bepaald waar aanvullingen nodig zijn.

Aanpassingen

De aanpassingen bestaan uit:

  • Een extra toevoeging ‘centrum’ op de borden komende vanuit het noorden
  • Het toevoegen van bestemmingen op de borden in de N2-tunnelbuizen
  • Aanvullingen op de borden bij de John F. Kennedysingel

Uitgebreide informatie

Je leest meer over de aanpassingen op de website van A2 Maastricht.