Not all web pages are available in English. Sitemap

Van bereikbaarheid naar duurzame mobiliteit

Op woensdag 4 juli vond de traditionele zomerbijeenkomst plaats van Maastricht Bereikbaar voor werkgevers die zich bij het programmabureau hebben aangesloten. Het programma was deze keer gecombineerd met een inspiratiebijeenkomst van Provincie Limburg over een nieuwe koers voor mobiliteit in Limburg.

Bereikbaarheid in de zin van: zorg dat het snelverkeer niet stil komt te staan, is tegenwoordig onvoldoende. Gezamenlijk werken we aan de ambitie van een duurzame, blijvende mobiliteit ten gunste van minder CO2-uitstoot en vitaliteit. 

Ruim 100 deelnemers van werkgevers, overheden, mobiliteitsaanbieders en belangenorganisaties zullen spreken over bereikte resultaten, de start van Roermond Bereikbaar, de voorbereidingen voor Mobility as a Service en de nieuwe mobiliteitsvisie van Provincie Limburg.

Slimme mobiliteit voor stad en regio

Tijdens de bijeenkomst werden nieuwe partijen verwelkomd en aan de hand van een aantal stellingen gefilosofeerd en gedebatteerd over slimme mobiliteit voor stad en regio. Lees voor meer informatie het persbericht.

Elke beweging telt

In het kennisboekje Elke beweging telt. Maastricht Bereikbaar 2010-2018 en verder zijn in vogelvlucht onze resultaten en aanpak te vinden. Aan de digitale versie van het kennisboekje is filmmateriaal toegevoegd voor een aanvullende kijk op onze aanpak.