Not all web pages are available in English. Sitemap

Tariefwijziging Veolia vanaf 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 heeft openbaar vervoerder Veolia Transport Limburg haar tarieven aangepast. Het gaat om de kilometertarieven van de OV-chipkaart en de papieren kaartjes van bus en trein en de tarieven van de Regiotaxi.

De tariefsaanpassing is een gevolg van de jaarlijkse kostengroei en komt tot stand in overleg met de Provincie Limburg en het Reizigersoverleg Limburg. 

Tarieven OV-chipkaart bus en trein

De kilometertarieven 2015 voor het op saldo reizen in de bus zijn voor Noord- en Midden-Limburg in de spits € 0,149 en in de daluren € 0,119 (ongewijzigd) en voor Zuid-Limburg in de spits € 0,168 (ongewijzigd) en in de daluren € 0,135. 
Tevens wijzigt het basistarief bij het reizen met de OV-chipkaart van € 0,87 in € 0,88. Dit laatste is een landelijke wijziging.

De tarieven voor de sterabonnementen in 2015 zijn:

maand vol tarief

maand reductie

jaar vol tarief

jaar reductie

1*

48,10

1*

31,80

1*

481,00

1*

318,00

2*

79,00

2*

52,20

2*

790,00

2*

522,00

3*

117,50

3*

77,50

3*

1.175,00

3*

775,00

4*

156,30

4*

103,20

4*

1.563,00

4*

1.032,00

5*

194,70

5*

128,50

5*

1.947,00

5*

1.285,00

6*

233,30

6*

154,00

6*

2.333,00

6*

1.540,00

 

Tarieven papieren kaartjes bus en trein

De papieren kaartsoorten die in de bus te koop wijzigt Veolia als volgt: 

  • Stadsritkaart wordt € 3,00 (was € 2,50).
  • Daldagkaart Zuid-Limburg bus enkele reis internationaal wordt € 6,00 (was € 5,50).
  • Daldagkaart Zuid-Limburg bus + retour internationaal wordt € 8,50 (was € 8,00).

Het tarief van de overige dag- en ritkaarten blijft ongewijzigd. Dagkaarten uit de voorverkoop met het oude tarief zijn nog 3 maanden geldig na ingang van de nieuwe tarieven (dus tot 1 april 2015).

Evenals het reizen met de OV-chipkaart wordt het reizen op de Veoliatrajecten met papieren treinkaartjes uit de Veolia-kaartautomaten en de NS-kaartautomaten 1,52% duurder.

Tarieven Regiotaxi Openbaar Vervoer

Voor de Regiotaxi blijven de tarieven gelijk, namelijk € 3,80 (hoge tarief) en € 2,15 (lage tarief).
Voor Regiotaxi WMO gelden andere tarieven, waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn.