Not all web pages are available in English. Sitemap

Snelle fietsroute Maastricht-Sittard

De snelle fietsroute Maastricht-Sittard is een samenwerkingsproject van de Provincie Limburg, Maastricht Bereikbaar en gemeenten langs de route (Maastricht, Meerssen, Beek en Sittard-Geleen) om forenzen te bewegen vaker uit de auto te stappen en de fiets te nemen voor hun woon-werkverkeer. De aanleg van de snelle fietsroute gebeurt in fasen.

Fase 1: verbeteren fietstraject Beek – Meerssen

In februari 2018 is de uitvoering van fase 1 door bouwbedrijf Dura Vermeer begonnen. Deze fase richt zich op het verbeteren van het bestaande fietstraject in Beek en Meerssen aan de oostkant van de A2*, zodat fietsers en e-bikers sneller, comfortabeler en veiliger van A naar B kunnen. Dat gebeurt door het opknappen en verbreden van fietspaden en de aanleg van veiligere oversteekplaatsen, zoals bij de Maastrichterlaan in Beek. Bij de Europalaan (bij het bedrijventerrein naast Maastricht Airport) is een nieuwe fietsbrug geplaatst, zodat fietsers straks zonder verkeerslichten kunnen oversteken. Momenteel werkt Dura Vermeer nog aan de afbouw van de brug. Deze werkzaamheden duren helaas langer dan verwacht, waardoor de openstelling van de brug opschuift naar dit najaar.

In Meerssen is de kruising Vliegveldweg – Nieuwe Vliekerweg aangepast en hebben fietsers voorrang bij de rotondes (Bunderstraat, Hoolhoes, Maastrichterweg – Sint Josephstraat). De Vliegveldweg heeft een nieuwe inrichting gekregen. Met twee brede fietsstroken en een smalle rijstrook voor auto's is dit nu een fietsstraat waar de automobilist te gast is. De verlichting bij de Vliegveldweg volgt nog.

Actualiteiten?

Via onze nieuwsbrief en Facebook blijf je op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden. Dura Vermeer maakt ook gebruik van de BouwApp om iedereen op de hoogte te houden van het werk.

Bekijk de routekaarten van de snelle fietsroute voor fase 1 (tracé Beek-Meerssen):

aronnijsfotogr_mb_brugbeek28juni2018_005.jpg

Luchtfoto nieuwe fietsbrug bij Europalaan, Maastricht Aachen Airport

Stimuleren fiets- en e-bikegebruik

De snelle fietsroute levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het fietsklimaat in de regio, én aan de verdere stimulering van het fiets- en e-bikegebruik. “De fiets speelt een prominente rol in de mobiliteitsvisie van de Provincie Limburg”, aldus gedeputeerde Eric Geurts. “In 2017 zijn er, dankzij de inspanningen van Maastricht Bereikbaar, meer dan 3.000 auto’s dagelijks uit de spits gehaald. We moeten mensen stimuleren om vaker de fiets te pakken, het openbaar vervoer te nemen, thuis te werken (mits mogelijk) of later naar het werk te vertrekken. Met de komst van dit fietspad hopen we dat te bereiken.”

Door de snelle fietsroute ontstaat er voor forenzen een volwaardig alternatief voor reizen met de auto. Als meer mensen de auto (wat vaker) laten staan voor de woon-werkreis, zorgt dat voor minder files en minder CO2-uitstoot. En dat draagt weer bij aan een  betere bereikbaarheid en betere leefbaarheid. Extra bewegen is bovendien goed voor de gezondheid.

Onderzoek naar vervolgfasen

Naar verwachting is eind juli 2018 het eerste deel van de snelle fietsroute tussen Meerssen en Beek klaar. Hoe de route gaat lopen tussen Meerssen en Maastricht (fase 2) en tussen Beek en Sittard-Geleen (fase 3) is nog niet duidelijk. Deze vervolgfasen zijn in onderzoek. Daarbij wordt ook gekeken naar de aansluiting met Brightlands Chemelot Campus. Streven is om eind 2018 de eerste onderzoeksresultaten te hebben. Het deel tussen Meerssen en Maastricht wordt naar verwachting in 2019 aangelegd, de route tussen Beek en Sittard volgt later.

 

* In het verleden zijn meerdere routes aan de west- en oostzijde van de A2 onderzocht. In het onderzoek door een onafhankelijk adviesbureau scoorde de oostvariant beter op verschillende aspecten (waaronder directheid, veiligheid en comfort). Deze variant sluit ook het beste aan bij het huidige fietsgebruik. Op basis van informatie-uitwisseling met inwoners en de gemeenteraad van Meerssen is een definitief tracé uitgewerkt, dat tegemoet komt aan de wens om de Vliegveldweg toegankelijk te houden voor gemotoriseerd verkeer.