Not all web pages are available in English. Sitemap

Samen onderweg naar een beter bereikbare regio

2016 was een druk jaar waarin hard is gewerkt en veel stappen vooruit zijn gezet. Het is gelukt om op 16 december de Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik te nemen. Een belangrijke mijlpaal voor de bereikbaarheid, maar we zijn er nog niet!

Doorgaand verkeer rijdt nu ondergronds door de onderste tunnelbuizen (A2). Ook de bovenste tunnelbuizen (N2) zijn in gebruik. Toch rijdt nog niet al het verkeer via de definitieve routes.

Afbouw lokale wegennetwerk

Omdat nog niet alle aansluitingen op de bovenste tunnelbuizen klaar zijn, lopen sommige lokale verkeersstromen voorlopig bovengronds via de tijdelijke N2 of een omleidingsroute. Daarom blijven bepaalde richtingen ook nog afgeplakt op de nieuwe, blauwe borden. Negeer de afgeplakte rijrichtingen, en let goed op de andere borden. De ontbrekende aansluitingen volgen stapsgewijs in de 1e helft van 2017. Dit zorgt opnieuw voor wijzigingen van rijroutes. Naar verwachting is midden 2017 het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht klaar. 

Wennen aan nieuwe rijroutes

Het duurt altijd een tijdje voordat reizigers gewend zijn aan veranderingen op de weg. We blijven dus herhalen: let goed op de borden en de nieuwe rijrichtingen, zet uw navigatie uit en rij voorzichtig. Als u de borden naar uw bestemming volgt, komt u vanzelf op de juiste rijbaan terecht. Op www.maastrichtbereikbaar.nl/a2-tunnel vindt u meer informatie over de nieuwe rijroutes en welke richting u moet volgen om naar een bepaalde bestemming te gaan.

Verkeersdrukte nog niet voorbij

De ingebruikname van de tunnel is voor de stad heel belangrijk. De tunnel verbetert de verkeersdoorstroming van noord naar zuid en andersom. Het project Noorderbrugtracé sluit hierop aan en zorgt voor een betere doorstroming van het oost-westverkeer (over de Maas) aan de noordkant van de stad. De werkzaamheden voor dit project lopen door tot en met eind 2018, met een zwaartepunt in 2017. Om onnodige hinder te voorkomen, worden de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Helaas blijven verkeershinder en files onvermijdelijk. 

Bedankt voor uw geduld!

In januari informeren we u op hoofdlijnen over de hinderklussen voor verkeer in de 1e helft van 2017. Voor nu bedanken we u voor uw geduld afgelopen jaar. In het nieuwe jaar blijven we ons samen met onze partners inzetten om resultaten te boeken. Die gezamenlijke inspanning blijft hard nodig. Doet u ook met ons mee?