Not all web pages are available in English. Sitemap

Resultaten ‘Komop neem ’t OV’

Maastricht Bereikbaar probeert automobilisten te verleiden om ander vervoer te proberen voor woon-werkverkeer, zoals het OV. En daar hebben we dankzij de actie ‘Komop neem ’t OV’ mooie resultaten mee behaald: sinds de zomer van 2014 hebben 424 automobilisten vier weken gratis kennis gemaakt met het OV.

Van deze groep willen 230 automobilisten in de toekomst vaker het OV voor woon-werkverkeer gebruiken. Daarom kregen zij nog eens vier weken gratis OV aangeboden van Maastricht Bereikbaar, zodat zij deze periode konden gebruiken om een abonnement aan te schaffen of een OV-vergoeding te regelen via hun werkgever. In januari 2015 zijn nog eens 167 nieuwe deelnemers gestart met de probeerperiode.

grafiek ov 1300 Overstappers

Doelstelling van de OV-actie was om eind 2014 300 mensen te laten overstappen van auto naar het OV. Uit de effectmeting van september 2014 blijkt dat ruim 200 autogebruikers dit al hadden gedaan. Het totale aantal overstappers ligt inmiddels hoger, omdat in deze cijfers de actie ‘Komop neem ’t OV’ nog niet volledig was verwerkt (zie fig).

Nieuwe acties

Onder deelnemers, zowel overstappers als niet-overstappers naar het OV, zijn een aantal onderzoeken uitgezet. Die leveren belangrijke informatie voor de ontwikkeling van nieuwe  OV-acties van Maastricht Bereikbaar. In 2015 wil Maastricht Bereikbaar bestaande OV-reizigers vasthouden. Ook wordt de actie ‘Komop neem ’t OV’ weer ingezet, in eerste instantie bij nieuwe convenantpartners. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om bestaande slimme reizigers te belonen.