Not all web pages are available in English. Sitemap

Resultaten Beter Benutten 2012-2014 gepresenteerd

Maastricht Bereikbaar heeft in de periode 2012-2014 2.200 dagelijkse spitsmijdingen behaald in de ochtendspits op belangrijke wegen in en om de stad. Mede hierdoor zijn de files en het autoverkeer in de regio niet toegenomen. Zonder het programma zou het autoverkeer in de regio met minimaal 3 procent zijn toegenomen.

Dit blijkt uit een evaluatie van het eerste Beter Benutten programma uitgevoerd door Maastricht Bereikbaar tussen 2012-2014. De resultaten hiervan zijn op 2 juli gepresenteerd voorafgaand aan de halfjaarlijkse CEO-bijeenkomst van Maastricht Bereikbaar door wethouder John Aarts van Maastricht, gedeputeerde Eric Geurts van de Provincie Limburg, plaatsvervangend directeur Beter Benutten Frank Burmeister en CEO-bestuurslid Denis Florack. 

Werkgeversaanpak
De 26 werkgevers (inmiddels zijn het er 30) die zich gedurende het eerste Beter Benutten programma bij Maastricht Bereikbaar hebben aangesloten, zijn goed  op weg om hun eigen doelstelling te realiseren. Zij hebben met elkaar afgesproken om samen vóór eind 2016 2.300 auto’s uit de spits te halen. Eind 2014 hadden zij al 50 procent van deze doelstelling bereikt. De bedrijven gaan in het vervolg van Beter Benutten door, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan spitsmijdingen op de Maasbruggen. 

Gedragsverandering
Naast ‘harde’ cijfers zijn er ook resultaten geboekt op het gebied van duurzame gedragsverandering. Gedurende Beter Benutten 1 is een aantal lessen geleerd dat ook in het vervolgprogramma wordt doorgezet. Zo is gedragsbeïnvloeding geen kwestie van een eenmalige actie. MB heeft een tien stappenplan ontwikkeld dat de forens stapje voor stapje begeleidt van een eerste probeerervaring tot ondersteuning bij aanschaf van een eigen e-bike, fiets of OV chipkaart. Ruim 2.000 autoforenzen hebben gedurende 2012-2014 deelgenomen aan één of meerdere acties. Gemiddeld genomen zijn deze deelnemers 50% van hun spitsritten structureel gaan mijden dankzij hun deelname aan het programma.