Not all web pages are available in English. Sitemap

Q-Park sluit Maastrichts Energie Akkoord

Op dinsdag 6 juni 2017 ondertekenden Q-Park directeur Mark van Haasteren en Wethouder John Aarts van de gemeente Maastricht een nieuw Maastrichts Energie Akkoord (MEA), alweer het 9e akkoord binnen MEA-Industrie.

Q-Park heeft haar duurzaamheidsambities verankerd in intern beleid en vanuit die ambities past het om aan te sluiten bij MEA-Industrie en om energiebesparingsmaatregelen vast te leggen in een akkoord. In de parkeerfaciliteiten van Q-Park zijn ventilatie- en verlichtingsinstallaties en de grootste ambities liggen dan ook in energiezuiniger ventileren en het 'smart schakelen'. Andere aspecten in de ambities en het Akkoord zijn het voorzien in een groeiend aantal faciliteiten voor de fiets, voor elektrisch rijden (laadinfrastructuur), voor autodelen en het feit dat Q-Park zich actief inzet voor het reduceren van verloren kilometers bij het zoeken naar parkeerplaatsen.

Het Akkoord werd ondertekend voorafgaand aan de Bestuurlijke bijeenkomst MEA-Industrie, waarvoor Q-Park de gastheer was en waarbij meer dan 40 partijen aanwezig waren (zowel overheid als bedrijfsleven) om over de MEA-Industrie opgave met elkaar in discussie te gaan.