Not all web pages are available in English. Sitemap

Ondertekening convenant voor beter bereikbaar centrum

Woensdag 22 maart 2017 ondertekenden Ton Harmes, voorzitter van Vereniging Ondernemers Centrum Maastricht (VOC) en Katya Ivanova, programmamanager Maastricht Bereikbaar een nieuw convenant. Samen zetten we de schouders onder de ambitie ‘een beter bereikbaar centrum voor werknemers, bezoekers en leveranciers’.

Maastricht Bereikbaar biedt een breed pakket aan maatregelen aan dat, met VOC als stuwende kracht, ondernemers in het centrum zal verleiden om concreet aan de slag te gaan met slimme(re) bereikbaarheid. Volgens programmamanager Ivanova is met de betrokkenheid van VOC een belangrijke schakel toegevoegd aan de werkwijze van Maastricht Bereikbaar, die uitgaat van de betrokkenheid van werkgevers: “Zeker in het licht van de werkzaamheden van het project Noorderbrugtracé, is het zaak om een sterke partner te hebben om de ondernemers in de binnenstad gericht te kunnen benaderen.

Voorzitter Harmes voegt daar aan toe: “De bewustwording dat mobiliteit in belangrijke mate bijdraagt aan het imago van ons als bestemming is inmiddels doorgedrongen. We zetten nu een belangrijke nieuwe stap om samen met ondernemers files terug te dringen en de schouders te zetten onder een veilig, aantrekkelijk en leefbaar centrum, voor zowel bewoners en bezoekers van Maastricht.” 

Werkgeversaanpak

Werkgevers spelen een belangrijke rol in het reisgedrag van hun medewerkers. Met de komst van VOC als partner van Maastricht Bereikbaar zullen samen met ondernemers acties worden opgetuigd om de 900 werknemers van aangesloten ondernemers te overtuigen van minder auto en meer fiets, OV of slimme parkeeroplossingen.

Stedelijke distributie

De opgave rondom stedelijke distributie is efficiënt vervoer van goederen de stad in en afval de stad uit. Minder verkeersbewegingen en schone distributie zorgen immers voor een kwaliteitsimpuls voor het centrum. Samen met VOC-leden worden nu concrete pilots uitgewerkt voor het verbeteren van de horecalogistiek, afvallogistiek en pakketdistributie ofwel gebundelde bevoorrading en eventueel benodigd flankerend beleid.

Bewoners en bezoekers

Samen met VOC-leden gaan we ook aan de slag om bezoekers en bewoners van het centrum beter te informeren over bereikbaarheid.