Not all web pages are available in English. Sitemap

Ondernemend Wyck winnaar Maastricht Bereikbaar Award 2016

Op 21 november 2016 mocht Nol Beckers, voorzitter van Ondernemend Wyck, de 1e Maastricht Bereikbaar Award in ontvangst nemen van juryvoorzitter Katya Ivanova. De jury looft het initiatief van Wyckse ondernemers om energie te steken het stimuleren van de complexe samenwerking tussen vele private en publieke partijen om daarmee de bereikbaarheid van dit stadsdeel te verbeteren.

De prijs is in het leven geroepen om ondernemers meer bewust te maken van hun rol bij de bereikbaarheid van hun organisatie en daarmee van stad en regio. De Maastricht Bereikbaar Award is 1 van de 5 Maastricht Awards, die jaarlijks worden uitgereikt als blijk van waardering voor de ondernemer en tegelijkertijd excellent ondernemerschap in de stad te stimuleren.

Nieuwe Award

Dit jaar is voor het eerst de Maastricht Bereikbaar Award uitgereikt. Het idee achter de award is ondernemers bewust maken van hun rol bij de bereikbaarheid van hun organisatie en daarmee van stad en regio. Het motto is immers: samen houden we Maastricht Bereikbaar! De jury bestond uit Katya Ivanova (voorzitter, programmamanager Maastricht Bereikbaar), Denis Florack (MUMC+) en Ton Harmes (Boekhandel Dominicanen).

Jurering van de inzendingen

Hoewel alle inzendingen zeer uiteenlopend waren, dragen ze allemaal zowel bij aan het gemeenschappelijke belang van bereikbaarheid en leefbaarheid, als aan eigen belangen: kostenbeheersing, goed werkgeverschap, MVO en CO2 reductie. Win-win dus voor bedrijf en samenleving. De jury heeft gekeken en naar wat een organisatie op dit moment doet aan het stimuleren van slimme bereikbaarheid en met welk nieuw initiatief een organisatie slimme bereikbaarheid in de toekomst verder wil stimuleren. 3 inzendingen werden genomineerd: Demarrage Fietskoeriers, Envida en Ondernemend Wyck.

  • Demarrage Fietskoeriers is een snelgroeiend bedrijf dat met fietskoeriers pakketjes van A naar B brengt. Het bedrijf realiseert meer dan 12.000 verzendingen per maand, zowel binnende stad als voor interstedelijke verzendingen, waarbij de first en last mile per fiets wordt verzorgd. Omdat de fiets het meest duurzame vervoermiddel is, roept de jury daarom alle ondernemers in Maastricht op om te kijken of de inzet van fietskoeriers voor het eigen bedrijf interessant kan zijn.
  • Envida is een grote werkgever die met een ambitieus pakket aan maatregelen haar grote hoeveelheid woon-werk- en zorggerelateerde mobiliteit slimmer en duurzamer gaat inrichten. Onder andere door inzet van een hoogwaardige bedrijfspool met elektrische bedrijfsauto’s en elektrische fietsen. De jury wenst Envida veel succes met de besluitvorming en onderstreept dat het bedrijf op de goede weg is naar slimme en duurzame mobiliteit.
  • Ondernemend Wyck is de ondernemersvereniging die de collectieve belangen behartigt van ondernemers en bewoners in Wyck. OW is ambitieus om de bereikbaarheid, leefbaarheid en vitaliteit van Wyck verder te verbeteren. Een belangrijke pijler is het slimmer organiseren van bevoorrading en afvalverwerking, waardoor de problematiek van laden en lossen wordt aangepakt. Slimmer laten reizen van medewerkers en bezoekers vermindert het zoekverkeer in de wijk. De voorgestelde aanpak heeft waarschijnlijk een grote impact op de verblijfskwaliteit en de bereikbaarheid van Wyck.

Beoordeling en winnaar

De 3 genomineerde inzendingen zijn compleet verschillend van aard en verdienen het allemaal om de award te winnen. Voor de jury onderscheidde Ondernemend Wyck zich vooral omdat samenwerking nodig is tussen de vele bedrijven, de inwoners, alsmede diverse gemeentelijke diensten en private dienstverleners. Dit is een dermate complexe opgave dat de jury hoopt dat de toekenning van de eerste Maastricht Bereikbaar Award een extra duwtje in de rug geeft om het benodigde draagvlak te verkrijgen om alle ambities te kunnen verwezenlijken.

Initiatief en organisatie

Maastricht Awards 2016 is een initiatief vóór en dóór ondernemers met als kartrekkers Gemeente Maastricht, Centrummanagement, Gastvrij Maastricht, Maastricht Bereikbaar, Podium 24 en Immens, en vertegenwoordigers vanuit de retail, horeca, maakindustrie en dienstensector. De Maastricht Awards worden mede mogelijk gemaakt door de genereuze bijdragen van hoofdsponsor Rabobank Maastricht en vele andere sponsoren en partners.