Not all web pages are available in English. Sitemap

Nieuwe webcams voor project Noorderbrug

Via de website van Maastricht Bereikbaar kunt u live meekijken naar beelden van de A2 Maastricht Zuid, knooppunt Europaplein, A2-traverse en kruispunt de Geusselt. Daar zijn nu 2 webcams bijgekomen: één camera is gericht op de Noorderbrug Maastricht en de andere op de Noorderbrug vanaf het Sphinxgebouw. Via deze webcam ziet u onder meer beelden van de Markt.

De komende tijd beginnen de werkzaamheden voor het project Noorderbrugtracé in Maastricht. De aanlanding van de brug aan de westkant van de stad wordt verlegd. Daardoor verbetert de doorstroming in oost-westrichting en komt er een snellere verbinding naar België.

Werk tot eind 2018

De komende maanden gebeurt het voorbereidende werk, zoals het verleggen van kabels en leidingen en het slopen van gebouwen. In de tweede helft van 2016 begint de aanleg van de nieuwe infrastructuur. Volgens planning moet de verlegging van de brug eind 2018 klaar zijn.

Bekijk de werkzaamheden via www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/webcams