Not all web pages are available in English. Sitemap

Nachtafsluitingen voor regulier onderhoud tunnel A2 Maastricht

Voor goed functionerende en veilige tunnels voert Rijkswaterstaat reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan alle tunnels. Ook aan de Koning Willem-Alexandertunnel (A2 bij Maastricht). Het eerste onderhoudsmoment vindt plaats op 2 avonden en nachten in januari.

Nachtafsluitingen

Rijkswaterstaat voert het onderhoud uit in de nachtelijke uren om zo min mogelijk hinder voor het verkeer te veroorzaken. Het eerste onderhoud is gepland op de volgende momenten:

  • Woensdag 18 januari 22.00 tot donderdag 19 januari 6.00 uur: afsluiting onderste tunnelbuizen (A2)
  • Donderdag 19 januari 22.00 tot vrijdag 20 januari 6.00 uur: afsluiting bovenste tunnelbuizen (N2).

Voordeel dubbellaags tunnel

Dat de tunnel uit 2 lagen bestaat, biedt voordeel tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden die Rijkswaterstaat meerdere keren per jaar uitvoert. Het is een bewuste keuze om de tunnel niet volledig af te sluiten. Op het moment dat onderhoud plaatsvindt in de onderste tunnelbuizen, wordt het verkeer via de bovenste tunnelbuizen geleid. Als er onderhoudswerk is aan de bovenste tunnelbuizen, dan kan het verkeer via de onderste buizen rijden. Voor verkeer met bestemming (binnen)stad Maastricht gelden tijdens het onderhoudswerk wel enkele omleidingen. De omleidingsroutes staan op de informatieborden langs de weg. De verkeershinder is naar verwachting beperkt.

Gepland onderhoud

De 2 nachtelijke afsluitingen in januari maken deel uit van een reeks geplande onderhoudswerkzaamheden voor 2017. Bij het plannen van onze onderhoudswerkzaamheden is rekening gehouden met  onder andere vakantieperiodes, feestdagen en (reeds bekende) evenementen in de omgeving die veel bezoekers trekken die naar verwachting gebruikmaken van de A2/N2. In totaal sluit Rijkswaterstaat dit jaar 10 keer de Koning Willem-Alexandertunnel af voor onderhoud. Het gaat daarbij om 7 nachtelijke afsluitingen verdeeld over een woensdag- en donderdagnacht. In 3 gevallen vindt er meer onderhoud plaats en is de tunnel 4 nachten achtereen gedeeltelijk niet beschikbaar.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het onderhoudswerk op de website van Rijkswaterstaat of A2 Maastricht. Op onze Slimme Kaart vindt u actuele informatie over wegafsluitingen, omleidingen en verkeersdrukte.