Not all web pages are available in English. Sitemap

Mogelijke oplossingen binnenstedelijke problemen Wyck

Een aantal ondernemers en bestuursleden van Ondernemend Wyck ging op 6 juli 2016 met de logistiek makelaar en de projectleider stedelijke distributie van Maastricht Bereikbaar de wijk in om oplossingen voor de binnenstedelijke problemen rondom het parkeren in Wyck te bespreken.

De aanwezigen uit Wyck willen hun wensen graag laten meenemen in de parkeervisie en de kwaliteitsimpuls voor de wijk. In de nieuwe parkeervisie staat een voorstel om meer parkeerplaatsen te reserveren voor kort parkeren (maximaal één uur). Deze leveren grote meerwaarde op voor de ondernemers, omdat veel bezoekers - ook van buiten Wyck -  deze parkeerplaatsen gebruiken als ze boodschappen doen.

5 mogelijke oplossingen

De volgende mogelijke oplossingen zijn besproken tijdens de rondgang door Wyck:

  1. Vaste laad- en losplaatsen die na 11.00 uur bruikbaar zijn voor andere doelen (bijvoorbeeld voor kort parkeren of als terras of voetgangersgebied). Veiligere locaties voor fietsenrekken. Ook voor het parkeren van scooters in de wijk is een andere oplossing nodig, bijvoorbeeld een betaalde parkeerplek. Als verkeer dan niet meer buiten de aangewezen parkeerplaatsen mag parkeren, verbetert de doorstroming én veiligheid in de wijk.
  2. Er kunnen nog meer ondernemers gebruikmaken van Binnenstad Service Maastricht (BSM) en vergelijkbare aanbieders, waardoor deze dienstverlening verder verbetert en uitbreidt. Ondernemers hoeven dan ook minder zelf te rijden. Voor een vast bedrag per maand brengt BSM goederen en pakketten gebundeld en op vaste levertijden naar de binnenstad, het bedrijf neemt bijvoorbeeld ook kartonafval en pakketten mee terug. Eén kleine vrachtwagen bevoorraadt vanuit meerdere leveranciers geclusterd meerdere adressen. Zo is er minder vracht- en bestelverkeer, dat is schoner en efficiënter.
  3. Venstertijden. Het voorstel vanuit Ondernemend Wyck is om beperkte, vaste tijden in te stellen voor de bevoorrading als het niet mogelijk is om de andere genoemde maatregelen door te voeren of wanneer deze te weinig effect hebben.
  4. Nog betere afspraken over het tijdstip van leveren met onder andere grote retailers. Dit zorgt voor efficiëntere en veiligere levering. Bijvoorbeeld 's morgens vroeg voor de spits, zonder dat de ondernemer zelf aanwezig is.
  5. Door betere afstemming van de inzamelmomenten en de manier van aanbieden van huishoudelijk en bedrijfsafval in Wyck is het mogelijk minder vuilnisauto's te laten rijden. Een pilot is in ontwikkeling, waar zeker ook de horeca-ondernemers voor uitgenodigd worden, omdat zij een aanzienlijk volume hebben. 

Samenwerking ondernemers

Maastricht Bereikbaar vraagt aandacht voor voldoende laad-/losruimte voor leveranciers en logistieke dienstverleners. Het is niet de bedoeling dat de maatregelen ertoe leiden dat de levering van goederen meer tijd en moeite kost voor de transporteurs (en dus een stijging van de kosten). Juist door samenwerking, afstemming en slimme bundeling kunnen we een stijging van de inkoopprijs en transportkosten voorkomen. Maastricht Bereikbaar werkt graag samen met ondernemers aan oplossingen voor efficiënte bevoorrading tegen gunstige tarieven.

Meer weten?

Neem contact op met projectleider stedelijke distributie Françoise van den Broek van Maastricht Bereikbaar, e-mail francoise.vandenbroek@maastricht-bereikbaar.nl, telefoonnummer 06-20 40 78 71.