Not all web pages are available in English. Sitemap

‘Meer fiets’ in de regio Zuid-Limburg

De e-bike wordt steeds populairder. In november 2017 deed Maastricht Bereikbaar onderzoek naar het gebruik in Zuid-Limburg. Ruim 2.000 mensen deden mee aan het onderzoek naar de aanschaf en aanschafpotentie van e-bikes voor het woon-werkverkeer in Zuid-Limburg. Na afloop van het onderzoek doneerden we in samenwerking met Stichting Fietsbank Maastricht 4 fietsen aan kinderen uit gezinnen die in armoede leven.

Het onderzoek is begin 2018 afgerond. De resultaten hebben we gedeeld met de belanghebbenden in de regio, zoals de provincie Limburg en de gemeente Maastricht. We zetten de belangrijkste punten op een rijtje.

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn: 

  • In de regio Zuid-Limburg zijn er in de afgelopen 6 jaar bijna 31.000 nieuwe e-bikes aangeschaft voor het woon-werkverkeer. Waarvan bijna 4.000 dankzij de inzet van Maastricht Bereikbaar. 
  • Hiermee is de doelstelling van Maastricht Bereikbaar (2.500 aanschafte e-bikes) ruimschoots behaald! 
  • 86% van de e-bikes wordt aangeschaft in een fietsenwinkel en de gemiddelde aanschafprijs bedraagt circa € 2.150,- 
  • Na de aanschaf van een e-bike maakt de gebruiker ruim de helft van de wekelijkse ritten naar het werk ook daadwerkelijk met de e-bike. 
  • Kopers van een e-bike laten zich vooral leiden door de kwaliteit van de e-bike in plaats van de prijs. 
  • Goede fietsregelingen bij de werkgever dragen voor een belangrijk deel bij aan de aanschaf, hoewel gezondheid en vervanging van de oude fiets de belangrijkste motivaties zijn om een e-bike aan te schaffen. 
  • 11% van de respondenten geeft aan te overwegen een e-bike aan te schaffen, maar heeft dit nog niet gedaan. De (hoge) aanschafkosten van de e-bike lijken hier een belangrijke rol in te spelen. 

Verbeterpunten fietsbeleid

Ook vroegen we respondenten naar verbeterpunten voor het fietsbeleid in de regio Maastricht. Hoewel 13% aangaf tevreden te zijn met het huidige fietsbeleid, gaf 28% aan dat de kwaliteit van de fietspaden moet verbeteren en dat er meer stallingsmogelijkheden moeten komen voor fietsen en e-bikes. Deze resultaten zijn gedeeld met onder meer de gemeente Maastricht die momenteel werkt aan een nieuw fietsbeleid.

Meer informatie?

We bedanken alle deelnemers voor het invullen van de vragenlijst, dankzij hun input kunnen we blijven werken aan ‘meer fiets’. Wil je meer informatie of heb je nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met onze klantenservice. Per e-mail klantenservice@maastricht-bereikbaar.nl of telefonisch op werkdagen 043 – 799 94 09.