Not all web pages are available in English. Sitemap

Maastricht Bereikbaar inventariseert bestel- en vrachtverkeer

Maastricht Bereikbaar richt zich met de ambitie om eind 2014 dagelijks 3.000 auto’s uit de spits te halen, ook op het goederenverkeer. Om met (nieuwe) bedrijven in contact te komen, starten we op maandag 2 juni in de ochtendspits met het filmen van het vracht- en bestelverkeer op twee locaties.

Tot nu toe lag de focus voor goederenverkeer met name op bedrijven in de Beatrixhaven en bedrijven die zich bezighouden met stedelijke distributie. Maar Maastricht Bereikbaar wil ook ander bestel- en vrachtverkeer benaderen om te onderzoeken of we gezamenlijk maatregelen kunnen ontwikkelen om de spits te mijden.

De locaties waar we van 2 tot en met 6 juni het vracht- en bestelverkeer gaan filmen, zijn: Noorderbrug in westelijke richting en de Kennedybrug in westelijke richting.

Enkele weken later wordt het vracht- en bestelverkeer gefilmd op de A2/A79 ter hoogte van knooppunt Kruisdonk in zuidelijke richting en de A2/A79 voor knooppunt Kruisdonk in noordelijke richting.

Bedrijven die op de genoemde momenten regelmatig geregistreerd worden door (een van) de camera’s, kunnen telefonisch worden benaderd met de vraag of zij willen meewerken aan of ideeën hebben over vermindering van het aantal spitsritten in Maastricht.

We benaderen alleen bedrijven die via belettering c.q. reclame-uitingen op de voor- of zijkant van het voertuig herkenbaar zijn. Er worden geen kentekens geregistreerd om informatie te verzamelen.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Thierry Verduijn, projectleider goederenvervoer van Maastricht Bereikbaar, tel. 06-50 891 969.