Not all web pages are available in English. Sitemap

Kosten delen belangrijkste reden om te carpoolen

Samen met acht aangesloten werkgevers in de Maastrichtse wijk Randwyck organiseerde Maastricht Bereikbaar onlangs een carpoolpilot. Als belangrijkste reden voor deelname aan de pilot noemt 50% het delen van reis- en parkeerkosten,

Doel van de pilot was om te kijken onder welke omstandigheden het aantrekkelijk is om te carpoolen met één of meerdere collega’s of met medewerkers van een andere Randwyckse werkgever, die in dezelfde buurt wonen. Deelnemende werkgevers waren: Maastricht UMC+, MAASTRO clinic, Mercedes-Benz CAC, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Universiteit Maastricht, Vodafone en WML.

Evaluatie

Via de website van Maastricht Bereikbaar hebben zich 119 deelnemers aangemeld voor de pilot, die voldeden aan de criteria. Zij wonen buiten Maastricht, maar binnen 500 meter van elkaars woonadres, werken bij dezelfde werkgever of één van de andere werkgevers in Randwyck en reizen minimaal drie dagen per week naar Maastricht. Hun ervaringen zijn door middel van een online vragenlijst geëvalueerd.

Van de respondenten gebruikt 78% de auto als vervoermiddel naar het werk, 13% het OV en 7% de fiets of e-bike. Als belangrijkste reden voor deelname aan de pilot noemt 50% het delen van reis- en parkeerkosten, 19% vindt carpoolen beter voor het milieu en 12% wil bijdragen aan vermindering van de files.

Marktplaats

Het aantal deelnemers dat ten tijde van de evaluatie daadwerkelijk heeft gecarpoold,  blijkt gering. Uit de aangevoerde redenen is op te maken dat voor sommigen de termijn tussen aanmelding en evaluatie te kort is. Toch zegt 86% van de deelnemers te overwegen om (vaker) met elkaar te carpoolen. En 87% is van plan zich aan te melden voor een innovatief carpoolsysteem (in de vorm van een ‘marktplaats’), als de werkgevers op Randwyck besluiten om dit in samenwerking met Maastricht Bereikbaar te lanceren.

De ondervraagden noemen als belangrijkste voorwaarden om te carpoolen: geen extra reistijd, niet hoeven omrijden, op vaste dagen en vaste tijdstippen reizen en voorafgaand weten wie de mogelijke carpoolmatch is.