Not all web pages are available in English. Sitemap

Hoe houden we je op de hoogte?

Maastricht Bereikbaar werkt nauw samen met de projecten A2 Maastricht/Mijn Groene Loper, Noorderbrug Maastricht en Fietsenstalling Maastricht. En daarnaast ook met de wegbeheerders gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat. Waar vind je welke informatie en hoe houden we je op de hoogte?

Maastricht Bereikbaar informeert je over afsluitingen en omleidingsroutes in Maastricht en regio en heeft regelmatig interessante reisacties voor bezoekers, forenzen en inwoners van Maastricht. Op www.maastrichtbereikbaar.nl vind je meer informatie. Met bereikbaarheidsvragen of vragen over onze producten en acties kun je ook terecht bij onze klantenservice: 043 – 799 94 09 of stuur een e-mail naar klantenservice@maastrichtbereikbaar.nl. 

Projectinformatie A2 Maastricht en Mijn Groene Loper

Sinds de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel blijft A2 Maastricht weggebruikers en omwonenden via www.a2maastricht.nl en www.mijngroeneloper.nl informeren over de afbouw van het totale verkeerssysteem en de bovengrondse herinrichting. Neem bij vragen of meldingen contact op met de Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 71 50 of servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl.

Rijkswaterstaat: wegbeheerder snelwegen

Rijkswaterstaat houdt zich bezig met het dagelijks reilen en zeilen in de Koning Willem-Alexandertunnel en de rijkswegen van en naar de tunnel, de A2 en A79. Heb je als weggebruiker vragen of meldingen? Bijvoorbeeld over de nieuwe bebording of over de tunnel? Neem contact op met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 of kijk op www.vananaarbeter.nl.

Project Noorderbrug

Voor alles over het project Noorderbrug kun je terecht op www.noorderbrug-maastricht.nl. Heb je vragen, een melding of wil je meer informatie, neem dan contact op met de Servicelijn Belvedere Maastricht via 043 - 350 71 60 of servicelijnbelvedere@maastricht.nl.

Tijdens de afsluiting van de Noorderbrug zijn er vele acties voor alle reizigers om de verkeershinder te overbruggen. Meer uitleg hierover vind je op www.maastrichtbereikbaar.nl/noorderbrug

Fietsenstalling Maastricht

Bij het station is de bouw van de nieuwe, ondergrondse fietsenstalling in volle gang. Streven is om de bouw eind dit jaar af te ronden. Kijk op www.fietsenstallingmaastricht.nl. Met vragen of meldingen kun je contact opnemen via fietsenstalling@maastricht.nl of  043 - 850 70 28.

Gemeente Maastricht

Wil je een melding doorgeven over een verkeerssituatie op een gemeentelijke wegen? Bijvoorbeeld over een onduidelijke situatie of bebording die is blijven staan? Dan kun je ook terecht bij de gemeente Maastricht als wegbeheerder.