Not all web pages are available in English. Sitemap

Gezamenlijke aanpak stationsomgeving Beek-Elsloo

De Provincie en de gemeenten Beek en Stein gaan samen verder werken aan de verbetering van de stationsomgeving Beek-Elsloo. In 2012 is er een masterplan opgesteld. Dat moet leiden tot een voorlopig ontwerp en een precieze kostenraming. Naar verwachting kost het project zo’n zes miljoen euro.

Wat gaat er gebeuren?
Het station wordt aan de kant van Stein beter toegankelijk gemaakt. Er komt een fietspad en fietsenstallingen, Park & Ride-plek en een stationsplein met entree. Aan de kant van Beek wordt een buslus gerealiseerd en een aantal volwaardige bushaltes. Door het toegankelijk maken van het station aan de kant van Stein en een betere afwikkeling van de bussen aan de kant van Beek verbetert de veiligheid op de spoorwegovergang en wordt het station toegankelijker en aantrekkelijker voor reizigers.

Wethouder Peter Hovens van Beek: “We willen dat meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Dat lukt alleen als we in staat zijn om het gebruik daarvan aantrekkelijker, gemakkelijker en veiliger te maken. Met dit project willen we laten zien dat dit mogelijk is.”

Showcase
In de nieuwe openbaar vervoer-concessie (2016-2031) vervult station Beek-Elsloo een belangrijke functie als overstappunt in het Limburgnet. Het project rond de stationsomgeving is een van de showcases die moet leiden tot een aanpak voor overstappunten in Limburg. Die nieuwe aanpak richt zich op het hele vervoerssysteem: fiets, auto en openbaar vervoer zijn niet langer concurrenten, maar versterken elkaar. Daarnaast moeten de overstappunten kwalitatief hoogwaardiger worden, zodat reizigers meer en flexibelere reisopties en -alternatieven hebben, waarbij ook het verblijf aangenamer wordt. Tenslotte moeten de overstappunten meer onderdeel gaan uitmaken van de omgeving.