Not all web pages are available in English. Sitemap

Forse uitbreiding samenwerking Maastricht Bereikbaar

8 nieuwe werkgevers zijn sinds kort aangesloten als nieuwe partner bij Maastricht Bereikbaar: Sappi, Brandweer Zuid-Limburg, Sitech | Industriepark Chemelot, Antea Group, Servatius, Bonnefantenmuseum, LVO en de Vereniging Ondernemers Centrum Maastricht De partijen presenteerden zich op 28 juni 2017 tijdens de 10e CEO-bijeenkomst, waarin directeuren van de aangesloten werkgevers in gesprek gingen over slimme mobiliteit voor stad en regio.

De 8 werkgevers, goed voor circa 5.000 arbeidsplaatsen, gaan meewerken aan bereikbaarheid in Zuid-Limburg en hun medewerkers slimme reisalternatieven via Maastricht Bereikbaar aanbieden.

Daarmee is het aantal samenwerkende partijen gegroeid tot 50 en het aantal medewerkers dat Maastricht Bereikbaar producten en acties kan aanbieden gestegen naar 55.000. Het is de grootste uitbreiding van het samenwerkingsverband met werkgevers tot nu toe.

Succes van de werkgeversaanpak

De nieuwe partners hebben ieder hun eigen redenen voor hun deelname aan het programma Beter Benutten van Maastricht Bereikbaar: bij de een speelt duurzaamheid een rol, bij de ander het bevorderen van de gezondheid van medewerkers, een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van stad en regio of het bereikbaar houden van de eigen bedrijfslocatie.

Wethouder John Aarts is zeer content met de uitbreiding: “De werkgeversaanpak van Maastricht Bereikbaar is een succesverhaal. Door samen te werken en medewerkers aan te sporen tot slimme mobiliteitskeuze halen we dagelijks meer dan 2.000 auto’s uit de spits. Daarmee houden we stad en regio bereikbaar. Dat is in het belang van alle werkgevers en een voorwaarde om de Zuid-Limburgse economie verder te laten floreren.”