Not all web pages are available in English. Sitemap

Efficiëntere bevoorrading centrum Maastricht

Gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar en verschillende bedrijven werken in Living Lab Wyck samen aan oplossingen rondom uitdagingen op het gebied van stedelijke distributie. Het doel hiervan is een emissievrije binnenstad in 2025 (in het kader van Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES)) en nu al minder verkeer en daarmee minder vertraging tijdens de spits. Efficiëntere bevoorrading en het gebruik van elektrische voertuigen zijn oplossingen die hierbij passen.

Rob Lamers van de gemeente Maastricht vertelt over Living Lab Wyck: “De gemeenteraad gaf de opdracht deze wijk autoluwer te maken, onder andere door anders laden en lossen en het parkeren op een andere manier te organiseren. Er lopen verschillende trajecten in de wijk, die ook weer invloed op elkaar hebben. Zo heeft het anders organiseren van laden en lossen invloed op het parkeerbeleid. Mede hierdoor heeft de wijk een experimenteel karakter gekregen.”

Efficiënte bevoorrading

In de binnenstad is veel verkeer van incidentele vervoerders: door gewoontegedrag bij bestellingen, 24-uurs leveringsgaranties en kleine zelfstandigen die zelf goederen halen/bezorgen (ieder voor zich). Slechts een deel van de stedelijke distributie gebeurt efficiënt door gespecialiseerde vervoerders, die goederen bundelen en/of grote volumes naar een of enkele locaties transporteren. 

Elektrisch goederenvervoer

Elektrische bevoorrading kan een klimaatneutrale, stille oplossing zijn voor stedelijke distributie, die bijdraagt aan de doelstellingen van Green Deal ZES. Denk daarbij aan elektrische (bestel)auto's, (bak)fietsen en vracht- en vuilniswagens. Bij de aanschaf van een bestelauto of vrachtwagen is het steeds interessanter na te gaan of een elektrisch voertuig tot kostenbesparing kan leiden. Er komen steeds betere accu's (prijs, capaciteit) en ook andere mogelijkheden sluiten steeds beter aan op de wensen van de gebruiker. Via een online rekentool is het mogelijk om de TCO (total cost of ownership) van elektrische voertuigen te berekenen of bekijk een een compleet overzicht van elektrische voertuigen. 

Samen werken aan oplossingen

Maastricht Bereikbaar stimuleert ondernemers creatief in te zetten op het bundelen van goederen in de 'last mile' en het opzetten van slimme (elektrische) bevoorradingssystemen. Wij faciliteren daarom vanuit het Living Lab graag het platform en de dialoog waar partijen van gedachten wisselen en ideeën en maatwerkoplossingen ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van landelijke en/of gemeentelijke obstakels in regelgeving, een openbare laadinfrastructuur, privilegebeleid, procesbegeleiding en communicatie. Samen is meer te bereiken op het gebied van gebundeld en ‘schoon’ goederenvervoer. Meer weten over de mogelijkheden in de binnenstad? Neem contact op met het team logistiek van Maastricht Bereikbaar.