Not all web pages are available in English. Sitemap

Beter Benutten: hoe verder na 2017?

Waarom is verankeren belangrijk? Wat heeft de Beter Benutten werkwijze voor bijzonders opgeleverd in een bepaalde regio en wat is de persoonlijke ambitie van een programmamanager of ambassadeur van het programma? Katya Ivanova, programmamanager Maastricht Bereikbaar vertelt haar bevindingen in een interview op de website van Beter Benutten.

Op 24 mei is de eerste interviewronde met programmamanagers verschenen op de website van Beter Benutten. Programmamanager Katya Ivanova van Maastricht Bereikbaar vertelt over haar visie op verankering van het programma, wat er tot nu toe bereikt is en waar de kansen liggen voor de toekomst.

 Bekijk het complete interview op de website van Beter Benutten.