Not all web pages are available in English. Sitemap

Afsluiting spoorwegovergang Limmelderweg uitgesteld

De Limmelderweg met de spoorwegovergang tussen Mariënwaard en Hoekerweg blijft nog tot begin maart 2017 open voor wegverkeer. Dat heeft de gemeente Maastricht in samenwerking met ProRail besloten.

In eerdere berichtgeving kon u lezen dat de spoorwegovergang Limmelderweg per 21 december 2016 definitief dicht gaat voor wegverkeer. De afsluiting schuift nu op naar begin maart 2017. De exacte datum is nog niet bekend.

Waarom schuift de afsluitingsdatum op? 

Vanuit de omgeving kwamen verschillende reacties op de afsluiting van de Limmelderweg per 21 december 2016. Sommige buurtbewoners lieten weten bezorgd te zijn over de bereikbaarheid van omliggende wijken, met de huidige werkzaamheden en verkeerdrukte in de stad. Daarom heeft de gemeente Maastricht samen met ProRail opnieuw gekeken naar de planning en mogelijkheden om de afsluiting op te schuiven.

Waarom is de afsluiting nodig? 

Directe aanleiding voor de afsluiting van de Limmelderweg zijn de uitkomsten van een stadsbrede risicoanalyse van de spoorwegovergangen in Maastricht. In de huidige situatie is het druk met zowel weg- als spoorverkeer op de spoorwegovergang Limmelderweg, waardoor de kans op aanrijdingen groot is. Door de Limmelderweg volledig af te sluiten voor wegverkeer - inclusief fietsers en voetgangers - vervalt dit risico en ontstaat een veiligere verkeerssituatie.

Welke alternatieven zijn er?

De Nieuwe Limmelderweg – die sinds de zomer 2014 open is voor verkeer - is een nieuwe, logische route ontstaan tussen de autosnelwegen A2/A79 en bedrijventerrein Beatrixhaven. Sinds de aanleg van station Maastricht Noord is er ook een fietsveilige route ónder het spoor door. En er is een onderdoorgang bij de Balijeweg. Hierdoor is de gelijkvloerse kruising met het spoor bij de Limmelderweg niet meer nodig. 

limmelderweg.jpg

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Download de afbeelding met daarin de afsluiting Limmelderweg per begin maart 2017.

Meer informatie

Zodra er meer bekend is, informeren we u opnieuw over de afsluiting van de spoorwegovergang Limmelderweg.