Not all web pages are available in English. Sitemap

A2-tunnel Maastricht open vanaf 16 december

De dubbellaags A2-tunnel in Maastricht gaat open voor verkeer in de nacht van 15 op 16 december 2016.

De tunnel is voor Rijkswaterstaat een belangrijke schakel in het nationale en Europese wegennetwerk. De dagelijkse veiligheid in de tunnel wordt niet alleen bepaald door goedwerkende technische voorzieningen. Vanuit de verkeerscentrale in Helmond wordt de tunnel 24/7 bewaakt en bediend.

Werkzaamheden tot en met 15 december

Tot en met 15 december zijn er nog werkzaamheden voor nieuwe wegaansluitingen, restpunten van het testen en de oefeningen van wegverkeersleiders en hulpdiensten. Om gestaag door te kunnen werken moeten ook de weersomstandigheden gunstig blijven. Maar met de huidige kennis van zaken is het verantwoord om te koersen op een ingebruikname van de 4 tunnelbuizen voor A2 Maastricht in de nacht van 15 op 16 december.

Aansluiting op de lokale wegen

Al het doorgaande verkeer verdwijnt dan uit de stad en rijdt op de A2 door de onderste tunnelbuizen. Ook de bovenste tunnelbuizen, die bij Geusselt in het noorden en Europaplein in het zuiden aansluiten op de stad, worden in gebruik genomen. Dat geldt niet voor alle rijstroken, omdat sommige oude en nieuwe wegen elkaar nog kruisen. Voor de verkeersstroom van zuid naar noord is de aansluiting bij Geusselt compleet. De andere aansluitingen van het lokale wegennet op de bovenste tunnelbuizen volgen stapsgewijs in de eerste helft van 2017. Tot die tijd maakt dit lokale verkeer nog gebruik van de tijdelijke N2 en omleidingen.

Na de 1e helft van 2017 is het overgrote deel aangesloten op het totale nieuwe verkeerssysteem van 6 km. De tunnel is ongeveer 2 km lang. Voor de complete infrastructuur zijn, behalve de A2-tunnel, nog 21 andere fly-overs, viaducten, fietstunneltjes en ecoducten aangelegd.

Historisch moment dankzij samenwerking

De ingebruikname van de tunnel is een historisch moment voor stad en regio. Dit betekent een enorme verbetering voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de stad. Ook de doorstroming van het doorgaande verkeer op de A2, een van de belangrijkste snelwegen van ons land, verbetert aanzienlijk door de komst van de tunnel. Nu de tunnel bijna klaar is, kan de bovengrondse inrichting starten. Hierdoor worden oost en west met elkaar verenigd en ontstaat rust en ruimte in de stad Maastricht.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en de routes op de website van A2 Maastricht