Not all web pages are available in English. Sitemap

6 februari: bijeenkomst bevoorrading horeca centrum Maastricht

Op maandagmiddag 6 februari 2017 bespreekt Maastricht Bereikbaar samen met horecaondernemers, -leveranciers, Koninklijke Horeca Maastricht en Heuvelland, gemeente en alle anderen die belangstelling hebben de laatste ontwikkelingen voor de horeca. Om gezamenlijk goede plannen te kunnen maken voor 2017. U bent van harte welkom!

Of u nu ondernemer, leverancier, chauffeur, of bezoeker, bewoner, student, toerist, forens bent, we zijn allemaal gebaat bij een gastvrij, bereikbaar en leefbaar Maastricht. Dat gaat niet vanzelf, dagelijks levert ieder van u hier in meer of mindere mate een bijdrage aan. Belangen zijn groot en de accenten kunnen verschillen. Daarom bespreken we graag samen de laatste ontwikkelingen. Hiervoor organiseert Maastricht Bereikbaar een bijeenkomst op maandag 6 februari van 14.30 - 17.00 uur. De locatie volgt nog en is mede afhankelijk van de opkomst.

Samen succes creëren

Voor ondernemers gaat het misschien in de eerste plaats om het bevorderen van de gastvrijheid, bereikbaarheid en het stimuleren van de economie en de eigen bedrijvigheid. Maastricht Bereikbaar staat voor het realiseren van minder verkeer in de spits, betere doorstroming en duurzame maatregelen. Gezamenlijk creëren we succes. Want willen we verder komen en een groot (inter)nationaal publiek blijven aantrekken, dan moeten we samenwerken aan toekomstgerichte oplossingen.

Stop & Drop

De werkzaamheden aan de Noorderbrug: laten we de komende maanden zien als een kans voor een kwaliteitsimpuls en efficiencyslag in de bevoorrading, zonder dat dit gepaard gaat met strengere maatregelen en daardoor juist meer vervoersbewegingen. In 2015 en 2016 deden we de ‘Stop & Drop pilot' in Maastricht. Opschalen lukte toen nog niet. Maar krijgen we het nu toch voor elkaar?

Aanmelden

U kunt zich aanmelden per e-mail bij Françoise van den Broek, projectleider Stedelijke Distributie, Maastricht Bereikbaar, Francoise.vandenBroek@Maastricht-Bereikbaar.nl. Als u zelf nog interessante agendapunten hebt, dan horen wij het ook graag. Met uw aanvullende suggesties kunnen we gezamenlijk goede plannen maken voor 2017, en aan de slag!

Logistieke oplossingen

Maastricht Bereikbaar denkt en werkt graag met u mee aan logistieke oplossingen die de efficiency van uw bedrijfsvoering, transport, opslag en distributie vergroten. Wanneer we de bereikbaarheid van de stad verbeteren en mensen ontzorgen, is de kans groot dat ze langer blijven. Dit is gunstig voor het imago van Maastricht en draagt bij aan de economische motor, dus aan uw belang!