Not all web pages are available in English. Sitemap

11 april 2017 symposium Mobility Matters Rotterdam

Op 11 april 2017 vindt in De Doelen in Rotterdam het symposium Mobility Matters plaats. Hier wordt het onderwerp voor de drie pijlers ‘smart mobility’, healthy mobility’ en ‘for everyone’ verder uitgediept en vormgegeven. Interessant voor iedereen die zich bezighoudt met mobiliteit.

De aantrekkingskracht van grote steden blijft onverminderd groot. De bevolking neemt toe: meer bewoners, werknemers en bezoekers in de stad. Dit leidt onherroepelijk tot veranderende mobiliteitsstromen. Ook spelen steden en haar bevolking een grote rol bij de transitie naar een duurzame toekomst. Wat is bijvoorbeeld de impact van de energietransitie op de mobiliteit en de ruimte in de stad, en de gezondheid van inwoners?

Stad van de toekomst

Mobiliteit op een slimme (Smart) en gezonde (Healthy) manier organiseren, zodat iedereen mee kan doen (For Everyone). Dat is een van de belangrijkste uitdagingen voor de stad van de toekomst ‘Next city Rotterdam’. Deze uitdagingen zijn niet slechts Rotterdams, alle steden en regio’s kennen dezelfde opgaven. Tijdens het nationale mobiliteitssymposium MOBILITY MATTERS op 11 april 2017 in de Doelen in Rotterdam worden deze uitdagingen en opgaven doorgrond en verder vormgegeven.

Iedereen van harte welkom!

Verschillende sprekers werpen tijdens MOBILITY MATTERS hun blik op de mobiliteitstransitie. Samen met onder andere experts en vakgenoten beleeft u een dag met dynamische debatten, koplopers in het vakgebied, nieuwe invalshoeken, verrassende locatiebezoeken en natuurlijk ruime gelegenheid om te netwerken. ‘Mobility is all about the network’. Iedereen is dus van harte welkom!

Kijk voor meer informatie op http://mobilitymatters.city/