Noorderbrugtracé

De nieuwe A2-tunnel verbetert de verkeersdoorstroming in noord-zuid richting in onze stad. Het project Noorderbrugtracé sluit hierop aan en zorgt voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stad. Inclusief een snellere verbinding met België (Lanaken/Smeermaas) en een goede aansluiting op het wegennet in Maastricht-West.

Planning

  • Aan de noordzijde van de (binnen)stad komt tussen 2015 en 2018 een geheel nieuwe verkeersstructuur.
  • Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2018 afgerond zijn.

Meer weten?

Up-to-date traffic information

Use our smart map to check traffic congestion, roadworks, and parking information.