Elektrisch autodelen

Autodelen is al gunstig voor het milieu maar door het inzetten van elektrische auto’s als deel auto heeft nog extra voordelen! 

Door het delen van elektrische auto’s te stimuleren kan ook de transitie naar elektrisch rijden in algemeenheid verstrekt worden en de uitstoot van onder andere CO2 en fijnstof daarmee verminderd worden.  

De Rijksoverheid, decentrale overheden, marktpartijen en Natuur & Milieu hebben als ambitie onder andere afgesproken in de zogenaamde Green Deal Autodelen II om in 2021 in Nederland te beschikken over 100.000 elektrische deelauto’s waarvan 700.000 personen gebruik maken en dathet aantal parkeerplaatsen vermindert waardoor in de steden meer ruimte vrijkomt voor groen en recreatie.  

Het aandeel elektrische deelauto’s groeit! 

In 2018 beschikte Nederland over iets meer dan 41.000 deelauto’s, waarvan circa 2.665 100% elektrische deel auto’s. Het merendeel van de (elektrische) deelauto’s bevinden zich in de Randstad.  Limburg telt circa 641 deelauto’s.

Autodelen van elektrische auto’s kan even makkelijk als met gewone fossiele deelauto’s. Laadpunten van deze elektrische deelauto’s vormen daarnaast logische ophaal en vertrek locaties. Bij een hoge bezetting is het van belang dat er voldoende rekening wordt gehouden met laadtijd tussen verschillende ritten door in relatie tot de actieradius. Omdat autodelen met name ook gaat over plannen van een autorit is dit relatief eenvoudig mee te nemen.  

Aanbieders van elektrische deelauto’s zoals ecarshare en Stichting Limburg Elektrisch richten zich in Limburg op het stimuleren van elektrisch autodelen.